Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 30984Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een berging tot woonhuis aan de Julianastraat 8, 6181 GR te Elsloo (O2021-017\0971166251)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-017\0971166251, ingekomen op 28 januari 2021 voor het verbouwen van een berging tot woonhuis gelegen aan de Julianastraat 8, 6181 GR te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.