Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 309522omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging 2021-000673, Piet Smitstraat 92, 1602VD Enkhuizen

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Piet Smitstraat 92, 1602VD Enkhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beslistermijn op de volgende aanvraag met zes werken verlengd:

Locatie: Piet Smitstraat 92, 1602VD Enkhuizen

Voor: plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning

Datum besluit: 7 september 2021

Bezwaar

Bezwaar maken is alleen mogelijk tegen het besluit dat de beslistermijn is verlengd. Inhoudelijk bezwaar maken kan op een later tijdstip.

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.