Gemeenteblad van Steenwijkerland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandGemeenteblad 2021, 309444omgevingsvergunningVERLENGING BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Aasingel 15 in Steenwijk

 

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben de beslistermijn voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning met maximaal 6 weken verlengd:

 

Aasingel 15 in Steenwijk voor het bouwen van een woning verzonden op 6 september 2021