Gemeenteblad van Steenwijkerland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandGemeenteblad 2021, 309435omgevingsvergunningVERLENGING BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wegwerkzaamheden aan de Slijkenburgerdijk in Kuinre

 

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben de beslistermijn voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning met maximaal 6 weken verlengd:

 

Slijkenburgerdijk in Kuinre voor het uitvoeren van wegwerkzaamheden verzonden op 2 september 2021