Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 3093Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Harskamperweg 82 Kootwijkerbroek, wijziging op vergunde bedrijfsgebouw

 

Zaaknummer 2020W3273

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.