Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 309229omgevingsvergunningBesluit aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruiken van een bijgebouw als Bed & Breakfast op het perceel Hauwert 51, 1691EB Hauwert (reguliere voorbereidingsprocedure)

De gemeente heeft op 7 september 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000303 voor een omgevingsvergunning voor het gebruiken van een bijgebouw als Bed & Breakfast op locatie Hauwert 51, 1691EB Hauwert. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • gebruiken van gronden anders dan waarvoor deze zijn bestemd

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621,2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt. Meer informatie vindt u op www.medemblik.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.