Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 309218omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Pastoor Vonckenstraat 57, 6166CV Geleen

Betreft:verbouwen van de woning voor kamergewijze verhuur

Locatie:Pastoor Vonckenstraat 57, 6166CV Geleen.

Kenmerk:2021-011963 Z/21/035295.

Besluit datum:7 september 2021.

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.