Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 309088omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor het transformeren van de commerciële ruimte naar een woning op de begane grond, Steenweg 69, 6131BD Sittard

Locatie: Steenweg 69, 6131BD Sittard

Ontvangstdatum: 27 augustus 2021

Kenmerk: 2021-015916 2021-015916/ Z/21/045008

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.