Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 309041omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor Plaatsing vrijstaande reclamevitrines 2 st., langs Einighauserweg en langs Spaubeeklaan

Locatie: kadastrale nummers GLN00 E 1667 en GLN00 G 3171

Ontvangstdatum: 27 augustus 2021

Kenmerk: 2021-015910 Z/21/043313

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

  • op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.