Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 308850omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor Aanleggen van een inrit, kadastraal nummer GLN00 E 1667

Locatie: kadastraal nummer GLN00 E 1667

Ontvangstdatum: 19 juli 2021

Kenmerk: 2021-011764

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • aanleggen van een inrit/uitweg

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.