Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2021, 308834omgevingsvergunningGemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het bouwen van bedrijfsunits, sectie F perceelnummer 6115 (gelegen op het LIOF bedrijvencomplex) te Heerlen

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijnen te verlengen voor de volgende aanvragen:

Dossiernummer : 17165

Adres : Heerlen F 6115 (gelegen op het LIOF bedrijvencomplex)

Activiteit : het bouwen van bedrijfsunits

Datum besluit : 31 augustus 2021

 

Tegen deze verlenging kan op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.