Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 3088Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Nijkerkerweg t.h.v. nr. 120 en 124 Barneveld, bouwen 42 woningen

 

Zaaknummer 2020W3280

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.