Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 308590omgevingsvergunningBesluit verdagen beslistermijn Galgenberg 11, 5473 VM te Heeswijk-Dinther

Verzenddatum brief verdagen beslistermijn: 7 september 2021

 

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening tbv huisvesten arbeidsmigranten

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 15 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze