Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 308558omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Kastelenweg 32, 6136BJ Sittard

Betreft:plaatsen van een erfafscheiding

Locatie:Kastelenweg 32, 6136BJ Sittard.

Kenmerk:2021-006490

Besluit datum:7 september 2021.

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.