Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 308528omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, Asselseweg 35 Kootwijk, het aanleggen van een rijbaan met gebroken puin

 

Zaaknummer 2021W2298

 

Datum indiening: 02-09-2021

 

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.