Verleende vergunningen

Verleende evenementvergunning Waddinxveen

De evenementvergunning is verleend voor:

Evenement: Wad Cultureel 2021

Datum: 10 september 2021, 11 september 2021 en 12 september 2021

Tijden: 10 september 2021 20.00-22.00 uur

11 september 2021 10.00 uur tot 16.00 uur

12 september 2021 14.30 uur tot 14.45 uur

Locatie: 10 september 2021 Brugkerk, Kerkweg-Oost

11 september 2021 Burgemeester Warnaarplantsoen, Marktstraat, Houtstraat, Tussenzicht

12 september 2021 Remonstrantse kerk, Zuidkade 59

Categorie: Cultuur

Op- en afbouw: opbouw: 11 september 2021 07.00-10.00 uur. Afbouw 11 september 2021 16.00-18.00 uur.

Verleende exploitatievergunning Waddinxveen

Exploitatievergunning is verleend voor:

afhaalrestaurant Little Asia Waddinxveen, Elzenhorst 65

Voor vragen kunt u mailen naar a.devos@waddinxveen.nl

Klachten tijdens een evenement:

Heeft u geluidsoverlast? U kunt hierover contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland. Tel. 088-333555.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op https://www.waddinxveen.nl/bezwaar-maken.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;

  • de datum waarop u het bezwaar indient;

  • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

  • waarom u het niet eens bent met het besluit;

  • uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Stuur uw bezwaarschrift naar:

De burgemeester, Postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN

Waddinxveen, 8 september 2021

Burgemeester en wethouders

Naar boven