Gemeenteblad van Sluis

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SluisGemeenteblad 2021, 307635omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning Kustpark Zeebad Langeweg Breskens

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor:

  • Kustpark Zeebad aan de Langeweg te Breskens voor het realiseren van 69 recreatieve nachtverblijven (OV-2021256).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunning wordt eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 8 september 2021