Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 307527omgevingsvergunningGemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Springendal 39, het plaatsen van een erfafscheiding

Wij hebben op 6 september 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een erfafscheiding, activiteit *1 op de locatie Springendal 39. De aanvraag heeft dossiernummer 21Z0001375.

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 15 september 2021 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken