Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 307319omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het verbouwen van kantoren naar een appartement op het perceel Nieuwstraat 76, 1671BG Medemblik

De gemeente heeft op 6 september 2021besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000377 voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van kantoren naar een appartement op locatie Nieuwstraat 76, 1671BG Medemblik te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De uiterste beslistermijn is 24 oktober 2021. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.