Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Damsterdiep 7a 9711 SG Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 7 onzelfstandige kamers tot 5 zelfstandige wooneenheden (ontvangstdatum 30-11-2020, dossiernummer 202077531)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen van ons besluit tot verlenging van de termijn van de behandeling van de aanvraag met maximaal 6 weken.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00uur uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

Groningen, 3 februari 2021

Naar boven