Gemeenteblad van Smallingerland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SmallingerlandGemeenteblad 2021, 307147ruimtelijk plan of omgevingsdocumentBestemmingsplan Drachten – De Drift

Burgemeester en wethouders van Smallingerland maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Drachten – De Drift vanaf donderdag 9 september 2021 voor een periode van zes weken ter inzage ligt.

Doel van het plan

Met het bestemmingsplan Drachten – De Drift wordt de bouw mogelijk gemaakt van minimaal 13 en maximaal 15 levensloopbestendige woningen op het terrein van de voormalige Ambachtschool aan De Drift in Drachten. Deze woningen zullen worden gebouwd met een woonprogramma op maaiveldniveau in verband met de levensloopbestendigheid; de eerste verdieping wordt ruimte opgenomen voor bijvoorbeeld logeer-, hobby- of opslagfunctie.

Bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage:

 

  • 1.

    In verband met COVID-19 worden er momenteel geen afspraken op het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat 2 te Drachten gepland. Een telefonische afspraak kan gemaakt worden op elke werkdag van 8.30 uur tot 16.30 uur en op donderdag tot 18.30 uur; 

  • 2.

    Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met nummer NL.IMRO.0090.BP2019SBO013-0301.

Reageren

Gedurende de reactietermijn van donderdag 9 september 2021 tot en met woensdag 20 oktober 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan: Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland, postbus 10.000, 9200 HA te Drachten, of door een e-mail te sturen aan: gemeente@smallingerland.nl. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze. Voor meer informatie over het bestemmingsplan of het geven van een mondelinge reactie kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met een medewerker van het team Omgeving, telefoonnummer 0512-581234.

OMG/SB