Gemeenteblad van Oirschot

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotGemeenteblad 2021, 306894omgevingsvergunningAfhandeling milieumelding, Groenewoud 5 in Oirschot, wijzigen van de dierbezetting

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende milieumelding heeft ontvangen en afgehandeld:

Locatie:

Groenewoud 5 in Oirschot

Omschrijving:

wijzigen van de dierbezetting

Verzenddatum:

06 september 2021

Zaaknummer:

OIR-2019-0914

 

Procedure

Deze melding ligt niet ter inzage. Tegen deze melding bestaat geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid.