Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 305644omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Dwarsgraafweg 13 Kootwijkerbroek, het uitbreiden van de voerkeuken en overkappen van mestplaat

 

Zaaknummer 2021W1319

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.