Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 305636omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Burgemeester Aschofflaan Barneveld, het bouwen van een bouwmarkt

 

Zaaknummer 2021W1845

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.