Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 305565omgevingsvergunningOntwerpbeschikking verlening omgevingsvergunning, Achterdorpstraat 5 Barneveld, brandveilig gebruik KDV Immanuelkerk

 

Einde reactietermijn 21 oktober 2021

Zaaknummer 2021W1954

Voor het inzien van de vermelde ontwerpbeschikkingen kunt u terecht bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving. Als u belanghebbende bent bij het besluit, dan kunt u voor het einde van de reactietermijn, bij voorkeur schriftelijk, uw zienswijze over dit plan naar voren brengen. U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze mondeling naar voren te brengen.