Gemeenteblad van Heerenveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerenveenGemeenteblad 2021, 305416omgevingsvergunningVERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN 4 RECLAMEZUILEN EN 3 VLAGGENMASTEN, IT ACHTEROM 1 EN KLEEF 2 A AKKRUM

 

Het plaatsen van 4 reclamezuilen en 3 vlaggenmasten op het perceel It Achterom 1 en naast Kleef 2 A te Akkrum (indieningsdatum 15-07-2021)

 

De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd. Tegen het verlengen van de beslistermijn staat geen bezwaar open.