Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2021, 30536Beschikkingen | aanvraagZuiderstraat 50 Zuidbroek, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00011923

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen met 6 weken:

 

- Zuiderstraat 50, 9635 AM te Noordbroek, voor het plaatsen van een dakkapel, ingediend op 7 december 2020

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, telefoonnummer (0598) 37 37 37.