Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 305058omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, Koningsbergenweg 12-08 Barneveld, het uitbreiden met een verdiepingsvloer in bedrijfspand

 

Zaaknummer 2021W2283

 

Datum indiening: 31-08-2021

 

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.