Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 305012omgevingsvergunning



Aanvraag omgevingsvergunning, Chabolaan 35 Barneveld, het plaatsen van een dakraam

 

Zaaknummer 2021W2270

 

Datum indiening: 31-08-2021

 

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.