Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 304240omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het Verbreden oprit Dorpsvaart 21 De Goorn op het perceel Dorpsvaart 21, 1648LZ De Goorn

Op 1 september 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het verbreden vanoprit op het perceel Dorpsvaart 21, 1648 LZ De Goorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000920. De aanvraag betreft:

  • aanleggen van een inrit/uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.