Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 304239omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het vervanging van een schuur op het perceel Zuid-Spierdijkerweg 32, 1648LB De Goorn

Op 31 augustus 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het vervanging van een schuur op het perceel Zuid-Spierdijkerweg 32, 1648 LB De Goorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000919. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.