Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 304238omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het inrit voor nieuwbouwwoning op het perceel De Leet 6B, 1648VK Ursem

Op 31 augustus 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor eeninrit voor nieuwbouwwoning op het perceel De Leet 6B, 1648 VK Ursem. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000912. De aanvraag betreft:

  • aanleggen van een inrit/uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.