Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 304123omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging aanvraag om omgevingsvergunning Bergseweg ong. (kadastraal gemeente Voerendaal, sectie B nr. 2393)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Bergseweg ong. (kadastraal gemeente Voerendaal, sectie B nr. 2393): nieuwbouw van een woonhuis (ontvangen 17 juli 2021, zaaknummer 2021-011650).

 

Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen het verlengen van de beslistermijn geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.