Gemeenteblad van Bergen (L)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (L)Gemeenteblad 2021, 30404Overige overheidsinformatieOntwerpbestemmingsplan ‘Sterrenbos 1 Well’ ter inzage

 

 

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen L maken ter voldoening van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Sterrenbos 1 Well’ met IDN NL.IMRO.0893.BP20018ST1WEL-ON01

ter inzage ligt.

 

Het ontwerpbestemmingsplan betreft de locatie Sterrenbos 1 te Well (5855 BR). Het is de bedoeling de horecabestemming te wijzigen in een woonbestemming zodat het pand als woonhuis kan worden gebruikt.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Sterrenbos 1 Well’ en het ontwerpbesluit liggen van 4 februari 2021 tot en met 17 maart 2021 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. U dient hiervoor een afspraak te maken. U kunt het digitale plan ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijze

Tijdens de inzage termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad van Bergen, postbus 140, 5854 ZJ Bergen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefonisch bereikbaar via nummer (0485) 34 83 83.