Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 302946omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning op het perceel Knokkel 90, 1619AX Andijk

De gemeente heeft op 2 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000323 voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning op locatie Knokkel 90, 1619AX Andijk te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De uiterste beslistermijn is 11 oktober 2021. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.