Gemeenteblad van Raalte

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RaalteGemeenteblad 2021, 302855omgevingsvergunningRectificatie: In Weekblad voor Salland van 25 augustus stond onderstaande publicatie: Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure

HEINO

Statenweg 11 (voorlopig adres)

Het betreft hier het bouwen van rechterhelft van 2 onder 1 kap.

activiteit bouw: bouw linkerhelft van 2 onder 1 kap

activiteit strijdigheid bestemmingsplan: bouw 1 extra woning, bouw 2 onder 1 kap i.p.v. vrijstaande woning en overschrijding minimale afstand hoofdgebouw tot zijdelingse erfgrenzen

(38329-2021)