Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 301471omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kluiten 28, 28a en 28b Opperdoes

 

Op 30 augustus 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevels op het perceel Kluiten 28, 28a en 28b Opperdoes. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000697. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.