Actualisatie waardevollebomenkaart behorend bij de Kapverordening 2019

Nijverdal, 6 juli 2021 Nr. 2021-018137

 

De manager Openbare ruimte;

 

overwegende dat het wenselijk is de waardevollebomenkaart, behorend bij de Kapverordening 2019, te actualiseren;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2, eerste lid van de Kapverordening, nr. 2019-008980;

 

gelet op het bepaalde in de Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders 2021, nr. 2021-007735, waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen van de waardevollebomenkaart aan de manager Openbare ruimte is gemandateerd;

 

B e s l u i t:

 

vast te stellen de

 

Waardevollebomenkaart gemeente Hellendoorn, versie 6 juli 2021

 

de manager voornoemd,

Naar boven