Subsidieplafond Subsidieregeling Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het college op 31 augustus 2021, onder het voorbehoud dat de raad bij het vaststellen van de begroting voldoende gelden ter beschikking stelt, heeft vastgesteld:

 

 

 

 

  • I.

    Het s ubsidieplafond 202 2 voor de “Subsidieregeling Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) bedraagt 200.000,-.

  •  

  • II.

    Dat bepaalde onder I. gelijktijdig met de “Subsidieregeling Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) ” in werking treedt.

 

Eindhoven, 31augustus 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

, secretaris

 

 

Naar boven