Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 300590omgevingsvergunningBeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Scheepmakerstraat 23, Katwijk

De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 16 juni 2020 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een inrichting (milieu) gelegen aan Scheepmakerstraat 23 te Katwijk. Het betreft een verzoek om een revisievergunning voor een de Rijnlandse Vatenhandel B.V.

Voor het verlenen van de vergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

De aanvraag hebben wij in behandeling genomen. Vervolgens hebben wij de vergunning opgesteld.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van vrijdag 10 september 2021 tot en met vrijdag 22 oktober 2021 op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit tot en met vrijdag 22 oktober 2021 beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of serviceburo@odwh.nl . Vermeld hierbij het zaaknummer:

2020-007127.