Gemeenteblad van Oirschot

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotGemeenteblad 2021, 300568andere vergunningAfhandeling melding algemene plaatselijke verordening, Zilverzand in Oirschot, organiseren van straatfeest Zilverzand op 18 september 2021 en in de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding algemene plaatselijke verordening is afgehandeld:

Locatie:

Zilverzand in Oirschot

Omschrijving:

organiseren van straatfeest Zilverzand op 18 september 2021 en in de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025

Verzenddatum:

1 september 2021

Zaaknummer:

OIR-2021-0701

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5688 ZG Oirschot. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start opde dag na verzending van het besluit en bedraagt 6 weken.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk als in de aanvraag alleen een meldingsplichtige activiteit is opgenomen.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0499-583333). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.