Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 300409omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het herstel schoeiing vanwege riool op het perceel Westeinde 259, 1647 ML Berkhout

Op 29 augustus 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunningvoor het herstel schoeiing vanwege riool op het perceel Westeinde 259, 1647 ML Berkhout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000907. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.