Gemeenteblad van Staphorst

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StaphorstGemeenteblad 2021, 300300omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het bouwen van een schuur, Oude Rijksweg 104a 7951DM Staphorst, [SHT02AQ00593] Staphorst AQ 593

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z/STH21/013975

Verzenddatum besluit: 31-08-2021

Locatie: Oude Rijksweg 104a 7951DM Staphorst, [SHT02AQ00593] Staphorst AQ 593

Projectomschrijving: het bouwen van een schuur

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

De afgegeven omgevingsvergunning is in te zien bij het Omgevingsloket (op afspraak).