Gemeenteblad van Steenwijkerland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandGemeenteblad 2021, 299726ander besluit van algemene strekkingKennisgeving ontwerp bestemmingsplan Giethoorn - Dwarsgracht 13 en Cornelisgracht 40

Het ontwerp bestemmingsplan Giethoorn - Dwarsgracht 13 en Cornelisgracht 40 van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bedrijfsfunctie naar een woonfunctie van het perceel Dwarsgracht 13 waarbij een extra woning wordt toegevoegd. Voor het perceel Cornelisgracht 40 wordt een ondergeschikte bedrijfsfunctie opgenomen binnen de bestaande woonfunctie.

De stukken liggen van 8 september t/m 19 oktober 2021 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk (tijdens openingstijden).

Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.GHNdwrs13corgra40B-ON01 

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:

https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.GHNdwrs13corgra40B-ON01 

Reageren?

Over het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen t/m 19 oktober 2021 mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk.