Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het saneren van asbest in en aan het hoofdgebouw, plantenkas en bijenhok aan Wilhelminastraat 24 te Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten heeft op 30-07-2021 een sloopmelding ontvangen. Het betreft het saneren van asbest in en aan het hoofdgebouw, plantenkas en bijenhok op de locatie Wilhelminastraat 24 te Asten. De melding is geregistreerd onder zaaknummer SM21-0741 en op 30-08-2021 geaccepteerd.

 

Deze melding wordt bekendgemaakt om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. Het accepteren van een sloopmelding is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht. Er geldt daarom geen formele procedure om stukken in te zien, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

 

Naar boven