Ontwerpbesluit omgevingsvergunning op de hoek van de Sloterweg en de Lies Bakhuysenlaan

Adres:  Op de hoek van de Sloterweg en de Lies Bakhuysenlaan, kadastraal perceelnummers STN02: F 1473 / F 891 /  F 889 /  F 890 /  F 2538 /  F 1437 /  F 3144 / F 2537

Omschrijving: afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van acht grondgebonden woningen op het voormalig garageterrein "Kuykhoven" op de hoek van de Sloterweg en de Lies Bakhuysenlaan 

Ter inzage: van 3-9-2021 t/m 14-10-2021

Zaaknummer: Z2020-NW017979

OLO nummer: 5688979

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u per e-mail ontvangen. Stuur een verzoek naar vthsdnw@amsterdam.nl en vermeld daarin straatnaam, huisnummer en Zaak- en OLO nummer.

Zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit

Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. Dit kan binnen de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Stuur uw zienswijze naar:

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West

t.a.v. team Vergunningen

Postbus 2003

1000 CA Amsterdam

Of per mail naar: : VTHsdnw@amsterdam.nl

Vermeld in uw zienswijze altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- de datum waarop u de zienswijze schrijft en uw handtekening

- het ontwerpbesluit waartegen u een zienswijze indient, met datum en het zaaknummer van het ontwerpbesluit

- de reden(en) waarom u een zienswijze indient

- eventueel uw e-mailadres

Dient iemand anders namens u de zienswijze in? Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw zienswijze.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het stadsdeel via telefoonnummer 14020.

Nadat er een besluit genomen is kunt u beroep indienen bij de rechtbank. U moet dan ook een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Naar boven