Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2021, 299156omgevingsvergunningGemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het verbouwen en uitbreiden van de carwash, Breukerweg 185 te Heerlen

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijnen te verlengen voor de volgende aanvragen:

Dossiernummer : 16879

Adres : Breukerweg 185, 6412 ZK te Heerlen

Activiteit : het verbouwen en uitbreiden van de carwash

Datum besluit : 25 augustus 2021

Tegen deze verlenging kan op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.