Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Lage Der A 1a, 9718 BJ Groningen – wijzigen kamerverhuur (4x) naar zelfstandig wonen (3 zelfstandige wooneenheden) en realiseren buitentrap (ontvangstdatum 03-06-2021, dossiernummer 202173728)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen van ons besluit tot verlenging van de termijn van de behandeling van de aanvraag met maximaal 6 weken.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden 

Groningen, 2 september 2021

Naar boven