Gemeenteblad van Dinkelland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DinkellandGemeenteblad 2021, 298825evenementenvergunningGemeente Dinkelland - verleende vergunning -  Ootmarsum, Gerard Hulsinkplein: Glazen Huis Ootmarsum 

Afgelopen periode zijn een of meer vergunningen en/of ontheffingen verleend.

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur.

Dat kan gedurende 6 weken na de verzending aan de aanvrager.

Het betreft:

Waar: Ootmarsum, Gerard Hulsinkplein

Wat: Glazen Huis Ootmarsum 

Wanneer: 01-09-2021 tot en met 05-09-2021 

Verzonden: 31-08-2021

Bezwaar

Een bezwaarschrift wordt ingediend bij de instantie die het besluit genomen heeft. Als het tijdig is ingediend, vindt op basis van het bezwaarschrift een heroverweging plaats. Die heroverweging kan ertoe leiden dat een besluit wordt herroepen en dat in plaats daarvan een nieuw besluit wordt genomen. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep open bij de bestuursrechter.

Voorlopige voorziening

Meestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt. Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben. Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen. Voor de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Contactgegevens van de gemeente:

Adres: Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp / Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Telefoon: 0541 854 100 Fax: 0541 854 320 E- mail: info@Dinkelland.nl