Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2021, 29755Overige besluiten van algemene strekkingActieplan Klimaatadaptatie Amstelveen

 

Zaaknummer: Z21-007976

In de bijlage treft u het Actieplan Klimaatadaptatie Amstelveen aan zoals het is vastgesteld door de burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen.

Amstelveen, 28 januari 2021.

De secretaris,

Bert Winthorst

De burgemeester,

Tjapko Poppens